Yeniden gündemde! Hilafetin kaldırılması için Urfa vekili teklif verdi!

Türkiye’de hilafet tartışmaları gündemdeki yerini korurken,  dönemin Urfa Vekili Meclis’e kanun teklifi verdi.

Türkiye’de son dönemde halifelik tartışmaları yeniden gündeme geldi. Türkiye’de bazı kesimler tarafından dile getirilen halifeliğe, başka bir kesim tarafından şiddetle karşı çıkılıyor.

Peki, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte 100 yıl önce kaldırılan halifelik makamı ne için kaldırıldı, kaldırılması için kim teklif verdi, kanun teklifinde kimlerin imzası vardı? İşte detaylar…

HALİFELİK NEDEN VE NASIL KALDIRILDI?

Peygamberin vefatının ardından sonra Müslümanlar için halifelik makamı bir devlet başkanlığı görevi olarak görülmeye başlandı. Ancak dört halifenin devrinden sonra halifelik makamı saltanata dönüştü. Babadan oğula geçen saltanatla birlikte halifelik de aynı kişide birleşti.

Abbasiler, Emeviler ve son olarak Osmanlı Devleti’nde padişahlar, halifeliği de temsil etmeye başladı.

Osmanlı’da halife unvanını kullanan ilk padişah 1. Murat oldu. 1. Selim’in Mısır’ı fethinden sonra Osmanlı Devleti’ndeki hilafet giderek güçlendi ve kesinleşti. Halifelik, Osmanlı Devleti’nde son padişah olan Vahdettin’e kadar sürdü. Ancak Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’ndan sonra yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte önce 1 Kasım 1922’de saltanatın hilafetten ayrılmasına karar verildi.

URFA VEKİLİ KANUN TEKLİFİ VERDİ

Vahdettin’in Türkiye’den ayrılması, saltanatın kaldırılması ve hilafetin de başka kişiler tarafından devam etmemesi yönünde kesin karar alındı. Laik bir devlet yönetimini benimseyen Türkiye Cumhuriyeti’nde 3 Mart 1924 tarihinde dönemin Urfa Vekili Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşı 12 maddeden oluşan bir kanun teklifi hazırlayarak halifeliğin kaldırılması için bunu Meclis’e sundu. Oturuma katılan 158 üyenin 157’si hilafetin kaldırılması yönünde oy verdi. Gümüşhane mebusu Zeki bey ret oyu veren tek mebus oldu.

Urfa Pusula

 

 

03 Oca 2024 - 12:48 Şanliurfa- Gündem